firmaopplysninger

Ta kontakt
Nytt produksjonsbygg i Meland kommune

Målsetting

Firmaet har som målsetting å være et bindeledd mellom utførende installatør og tiltakshaver, og skal være behjelpelig med å gi bygget et særpreg ved design, arkitektoniske tilpassninger og kvalitet.

Samarbeid og tilpassninger står i fokus for å fremme fremdriften av prosjektet, samt å ha et helhetlig overblikk, der koordinering med øvrige fagfelt står sentralt.

Aksjeselskap

Organisasjons nr. 995204320mva
Registrert i Brønnøysund-registrene 28.01.97
Sentral godkjenning 04.07.06
Registrering DSB 17.08.06
Programvare for prosjektering
Tegneprogram : Autocad/Revit Mep
Beskrivelsesprogram : G-PROG
FebDok : El-Dimensjonering
Lysberegning : Diverse
PLS Programmering : GX-IEC Developer
HMI Programmering : E-Designer/IX Develloper
KNX Byggautomasjon ETS