Våre tjenester

Ta kontakt

Prosjekteringsutførelse

Prosjekteringen utføres på forskjellige nivåer, alt etter hva som ønskes utført.

Komplett prosjektering av elanlegg

Tilpasset prosjekter der tiltakshaver ønsker en prosjekteringsgruppe som planlegger og utformer bygget, samt utarbeidelse av anbud / tilbuds dokumenter for innhenting av priser.

 • Skisseprosjekt, forprosjekt, kalkyle
 • Beskrivelse med spesifiserende mengder
 • Tegninger og skjema.
 • Evaluering og innstilling.
 • Utarbeidelse av kontrakt.
 • Utarbeidelse av arbeidstegninger
 • Oppfølging i byggetiden.
 • Som bygget tegninger.
 • Ferdigstilling ved overlevert bygg.

Utarbeidelse av arbeidstegninger og oppfølging

Tilpasset prosjekter der totalentreprenør er engasjert og el-installatør inngår som underleverandør av denne, eller el-installatør er engasjert direkte av tiltakshaver.

 • Koordinering mellom elektroarbeidene og øvrige fagfelt.
 • Utsparings tegninger
  - Fundament plan m/hovedjord, gruver og trekkerør i grunn.
  - Utsparingstegninger koordinert med rør og ventilasjonsentreprenør.
 • Arbeidstegninger
  - Elektro plantegninger.
  - Sterk og svakstrømskjema.

Oppfølging av kundeendringer og revisjoner, samt endret arkitekt underlag.

Forenklet prosjektering av elanlegg

Tilpasset tiltakshavere som ønsker tilbud på elektroarbeidene, men som overlater detaljprosjektering til el-entreprenør.

 • Beskrivelse, krav og ytelses spesifikasjon
 • Utarbeidelse av tegninger og skjema etter ønske.