Velkommen

Bergen Elconsult AS prosjekterer elektrotekniske anlegg for offentlig og private utbyggere, samt utarbeider elektro arbeidstegninger for elektroentreprenører og totalentreprenører.

Prosjekterings utførelse
Prosjekteringen utføres på forskjellige nivåer, alt etter hva som ønskes utført, eks.

Komplett prosjektering av elanlegg:
Tilpasset prosjekter der tiltakshaver ønsker en prosjekteringsgruppe
som planlegger og utformer bygget, samt utarbeidelse av anbud / tilbuds dokumenter for innhenting av priser.
  • Skisseprosjekt, forprosjekt, kalkyle
  • Beskrivelse med spesifiserende mengder
  • Tegninger og skjema.
  • Evaluering og innstilling.
  • Utarbeidelse av kontrakt.
  • Utarbeidelse av arbeidstegninger
  • Oppfølging i byggetiden.
  • Som bygget tegninger.
  • Ferdigstilling ved overlevert bygg.
  • Les mer...
Har du noen spørsmål eller trenger du hjelp? Ta kontakt og vi vil hjelpe deg.

Beskrivelse