Automasjon

Industriell Automasjon
- Kurs i ulike programmeringsverktøy
- Gjennomføring av industrielle automasjonsprosjekter, som kan inkludere:
  • Tegning av strømløpsskjema,
  • Programmering av PLS
  • Programmering av HMI (operatørpanel /PC)
  • Igangkjøring og utarbeidelse av brukerdokumentasjon
Byggautomasjon
- Prosjektering og programmering av KNX anlegg, med tilhørende brukerdokumentasjon.