Firmaopplysninger

Ansatte:

Bjarte Stølsbotn
Telf: 934 59 830

bjarte@bergen-elconsult.no

Geir Ivar Tveite
Telf: 902 01 387

Geir.ivar@bergen-elconsult.no

Stian K. Johannessen
Telf: 928 56 860

Stian@bergen-elconsult.no

Lasse Stølsbotn
Telf: 984 11 144

Lasse@bergen-elconsult.no

Aksjeselskap
Organisasjons nr. 995204320mva
Registrert i Brønnøysund-registrene 28.01.97
Sentral godkjenning 04.07.06
Registrering DSB 17.08.06
Programvare for prosjektering
Tegneprogram : Autocad/Revit Mep
Beskrivelsesprogram : G-PROG
FebDok : El-Dimensjonering
Lysberegning : Diverse
PLS Programmering : GX-IEC Developer
HMI Programmering : E-Designer/IX Develloper
KNX Byggautomasjon ETS
Målsetting
Firmaet har som målsetting å være et bindeledd mellom utførende installatør og tiltakshaver, og skal være behjelpelig med å gi bygget et særpreg ved design, arkitektoniske tilpassninger og kvalitet.

Samarbeid og tilpassninger står i fokus for å fremme fremdriften av prosjektet, samt å ha et helhetlig overblikk, der koordinering med øvrige fagfelt står sentralt.