Tjenester

Prosjekterings utførelse
Prosjekteringen utføres på forskjellige nivåer, alt etter hva som ønskes utført, eks.

Komplett prosjektering av elanlegg:
Tilpasset prosjekter der tiltakshaver ønsker en prosjekteringsgruppe
som planlegger og utformer bygget, samt utarbeidelse av anbud / tilbuds dokumenter for innhenting av priser.
 • Skisseprosjekt, forprosjekt, kalkyle
 • Beskrivelse med spesifiserende mengder
 • Tegninger og skjema.
 • Evaluering og innstilling.
 • Utarbeidelse av kontrakt.
 • Utarbeidelse av arbeidstegninger
 • Oppfølging i byggetiden.
 • Som bygget tegninger.
 • Ferdigstilling ved overlevert bygg.
Utarbeidelse av arbeidstegninger og oppfølging:
Tilpasset prosjekter der totalentreprenør er engasjert og el-installatør inngår som underleverandør av denne, eller el-installatør er engasjert direkte av tiltakshaver.
 • Koordinering mellom elektroarbeidene og øvrige fagfelt.
 • Utsparings tegninger
  • Fundament plan m/hovedjord, gruver og trekkerør i grunn.
  • Utsparingstegninger koordinert med rør og ventilasjonsentreprenør.
 • Arbeidstegninger
  • Elektro plantegninger.
  • Sterk og svakstrømskjema.
Oppfølging av kundeendringer og revisjoner, samt endret arkitekt underlag.

Forenklet prosjektering av elanlegg:
Tilpasset tiltakshavere som ønsker tilbud på elektroarbeidene, men som overlater detaljprosjektering til el-entreprenør.
 • Beskrivelse, krav og ytelses spesifikasjon
 • Utarbeidelse av tegninger og skjema etter ønske.